KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Aktualności

Stypendium

Kochani Uczniowie:

 

W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie, podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice, uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „PRYMUS".

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH.

 

Stypendium przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia (czyli NIE trzeba być mieszkańcem Katowic, aby składać taki wniosek).

 

Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie lub rodzic (opiekun prawny) w biurze podawczym Urzędu Miasta Katowice (Punkt Podawczy Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, parter) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w danym roku szkolnym.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie

odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium (np. kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem, co można uczynić w sekretariacie szkoły).

 

Uchwała i kryteria znajdują się pod linkiem:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4373/akt.pdf

 

Wniosek znajduje się pod linkiem:

https://www.katowice.eu/…/Wniosek%20o%20przyznanie%20stypen…

 

Więcej informacji na stronie: https://www.katowice.eu/…/dla-ucznia…/pomoc-dla-uczni%C3%B3w

 

ZACHĘCAMY UCZNIÓW, KTÓRZY W TYM ROKU SZKOLNYM OSIĄGNĘLI WYSOKIE ŚREDNIE OCEN ORAZ ODNIEŚLI SUKCESY W LICZNYCH KONKURSACH I ZAWODACH, DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW. POWODZENIA !


Święto Rodziny

Bardzo dziękujemy za Państwa udział w naszych wirtualnych wydarzeniach z okazji VI Święta Rodziny. Gratulujemy uzyskanych wyników 🏆

W turnieju szachowym  z okazji Święta Rodziny zwyciężył faworyt Piotrek z klasy 2j. Piotrek ma III kategorię szachową i wygrał wszystkie 7 partii.  Drugie miejsce zajął Paweł - mistrz Katowic przedszkolaków (5 punktów z 7).  Trzecie miejsce zajął Borys z klasy 6, który wykazał się świetnym finiszem (5 punktów z 5). Dalsze miejsca z 4 punktami zajęli Kuba z 2a, Konrad  z 5m i John z klasy 8. Najlepszą juniorką była Agatka z 1j. Startowało 14 zawodników.

 

  


Z okazji Dnia Dziecka

Z najlepszymi życzeniami dla naszych kochanych uczniów


Dla Kochanych Mam

Wszystkim Kochanym Mamom, wobec których mamy niewysłowioną wdzięczność i miłość, której nie da się ogarnąć słowem...