KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 

KWIATKI PAPIEŻA FRANCISZKA

Wolnym jest ten, kto wybiera dobro, który szuka tego, co podoba się Bogu,
choć jest to trudne…
  

Twitter, 24 września 2017 


Zapisz

 

KLASA 1 KSP: 23 listopada, godz. 17.00
KLASA 2 KSP: 23 listopada, godz. 17.00
KLASA 3a KSP: 21 listopada, godz. 17.00
KLASA 3j KSP: 21 listopada, godz. 17.00

KLASA 4 KSP: 29 listopada, godz. 17.15
KLASA 5 KSP: 30 listopada, godz. 17.15
KLASA 6 KSP: 23 listopada, godz. 17.00
KLASA 7o KSP: 20 listopada, godz. 17.30
KLASA 7p KSP: 23 listopada, godz. 17.00

KLASA II GIM: 23 listopada, godz. 17.00
KLASA III GIM: 29 listopada, godz. 17.00

Uczestniczymy
w programach: