KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 

KWIATKI PAPIEŻA FRANCISZKA

Wolnym jest ten, kto wybiera dobro, który szuka tego, co podoba się Bogu,
choć jest to trudne…
  

Twitter, 24 września 2017 


Zapisz

Ogólnopolski Test Ortograficzny - wyróżnienia: Zuzanna Zielińska (3j KSP), Zofia Herok (3a KSP) i Artur Sojka (3j KSP)

Multitest, matematyka: Bartosz Kucharewicz (II GIM) uzyskał tytuł laureata, a Piotr Saternus (II GIM) - wyróżnienie. Mutlitest, język angielski: Amelia Roszkowska (III GIM) - wyróżnienie

Uczestniczymy
w programach: