KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 

KWIATKI PAPIEŻA FRANCISZKA

Wolnym jest ten, kto wybiera dobro, który szuka tego, co podoba się Bogu,
choć jest to trudne…
  

Twitter, 24 września 2017 


Zapisz

W związku z przerwą świąteczno-noworoczną, informujemy, że szkoła będzie organizować od 27 do 29 grudnia br. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im w tym czasie opieki. Zajęcie będą odbywały się w grupach łączonych w godzinach pracy szkoły, tj. od 7.00 do 17.00.
Prosimy, by zgłaszali Państwo potrzeby w tym zakresie wychowawcom poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do środy, 20 grudnia.

Uczestniczymy
w programach: