KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

CZWARTEK, 21 czerwca
9.00 Msza Św. dziękczynna całej wspólnoty szkolnej w Bazylice Św. Szczepana w Bogucicach.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Rodziców, Babcie, Dziadków i Przyjaciół szkoły.
10.00 - 14.55 lekcje wg planu
17.00 uroczystość rozdania świadectw uczniom klas 7 KSP i GIMNAZJUM w Domu Kultury przy ul. Markiefki w Katowicach-Bogucicach

PIĄTEK, 22 czerwca
8.30 uroczystość rozdania świadectw uczniom klas I - III KSP w Domu Kultury przy ul. Markiefki 44a
10.30 uroczystość rozdania świadectw uczniom klas IV - VI KSP w Domu Kultury przy ul. Markiefki 44a

Uczestniczymy
w programach: