KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NAZWA UWAGI
PONIEDZIAŁEK 7:40-8:25 KÓŁKO TANECZNE  
15:00-15:45 CHÓR  
15:00-15:45 KÓŁKO HISTORYCZNE  
15:00-16:30 SKS DLA KLAS 7 I 8
WTOREK 7:40-8:25 KÓŁKO TANECZNE  
7:45-8:25 KÓŁKO EKOLOGICZNE  
15:00-16:00 ROBOTYKA* ZAJĘCIA ODPŁATNE UNIWERSYTET ROZWOJU
15:00-16:00 EKSPERYMENTY* ZAJĘCIA ODPŁATNE UNIWERSYTET ROZWOJU
15:00-16:30 KARATE  
ŚRODA 15:00-15:45 SZACHY  
15:00-15:45 KÓŁKO CHEMICZNO-FIZYCZNE DLA KLASY 6 - 8
15:00-16:45 KÓŁKO KULINARNE NAPRZEMIENNIE CO DRUGI TYDZIEŃ
CZWARTEK 7:40-8:25 GIMNASTYKA KOREKCYJNA  
7:40-8:25 KLUB MŁODEGO CZYTELNIKA  
PIĄTEK 7:40-8:25 ZAJĘCIA SPORTOWE ALPINO* ZAJĘCIA ODPŁATNE ALPINO
15:00-16:00 KÓŁKO PLASTYCZNE NAPRZEMIENNIE CO DRUGI TYDZIEŃ
       
* ROZPOCZĘCIE W PAŹDZIERNIKU
W PRZYGOTOWANIU JĘZYK WŁOSKI, KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

 

Uczestniczymy
w programach: