KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

W tym roku szkolnym zajęcia z kółka ceramicznego będą miały formułę warsztatów oznacza to, że w roku szkolnym będą to 2-3 spotkania dla każdej z grup. Zapraszam wszystkich uczniów od pierwszej klasy podstawowej do trzeciej gimnazjum. Warsztaty będą odbywały się od 12 września w wyznaczonych terminach, w grupach po 10 osób.
Grupy warsztatowe:

  • I
  • II A i II J
  • III - IV
  • V -VI

Przewidziane są dwa bloki warsztatów: zimowe i wiosenne.
Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej i Librusie.
Na warsztaty należy się zapisać w sekretariacie – lista wraz z terminami warsztatów zimowych będzie dostępna od 5 września – o uczestnictwie w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w sali 59, w godzinach od 15:15 – 16:30. 


Proponowany program zajęć umożliwia uczniom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Samodzielne lepienie w glinie z zastosowaniem różnorodnych technik modelowania poczynając od prostych kształtów po bardziej skomplikowane uczy wytrwałości w dążeniu do celu, systematyczności, rozbudza wiarę we własne siły i możliwości. To doskonałe zajęcie relaksacyjne i terapeutyczne.

Uczestnicy kółka :

  • poznają podstawowe wiadomości na temat ceramiki;
  • uczą się różnych technik modelowania gliny (formowanie z wałeczków, wygniatanie odciskanie, lepienie z plastra gliny);
  • poznają techniki dekorowania form ceramicznych;
  • przygotowują gotowe prace do wypału.

Prace dzieci prezentowane są w przestrzeni szkolnej, na stronie internetowej szkoły, podczas tematycznych wystaw oraz wysyłane na różne konkursy plastyczne.
Ponadto małe formy ceramiczne prezentowane są na kiermaszu szkolnym.

O przyjazną i twórczą atmosferę zajęć dba mgr sztuki Małgorzata Gwiazdonik.

Na zajęciach obowiązuje fartuszek lub strój roboczy!!!

 

Uczestniczymy
w programach: