KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Program formacyjny dla nauczycieli i dyrektorów opracowany przez Radę Szkół Katolickich

Uczestniczymy
w programach: