Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - Szkoła Podstawowa 4-6
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Szkoła Podstawowa 4-7

Klasa 4 (szkoła podstawowa)

2017 / 2018

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 matematyka matematyka matematyka j.polski godz.wych. 8:30 - 9:15
2 konwersacje j.angielski j.polski j.polski j.polski 9:25 - 10:10
3 j.polski przyroda w.f. muzyka j.fr./j.niem. 10:20 - 11:05
4 w.f. z.komp / zaj.tech w.f. matematyka matematyka 11:15 - 12:00
5 w.f. religia zaj.tech./z.komp. przyroda matematyka 12:10 - 12:55
6 zaj.tech. j.polski religia j.angielski j.angielski 13:15 - 14:00
7 j.angielski j.fr./j.niem. plastyka historia j.angielski 14:10 - 14:55

Klasa 5 (szkoła podstawowa)

2017 / 2018

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 religia j.angielski konwersacje j.polski godz.wych. 8:30 - 9:15
2 matematyka historia matematyka muzyka j.angielski 9:25 - 10:10
3 historia matematyka j.angielski j.angielski matematyka 10:20 - 11:05
4 z.komp/z.tech. j.polski plastyka matematyka j.fr./j.niem. 11:15 - 12:00
5 z.tech/z.komp. j.polski w.f. j.polski j.polski 12:10 - 12:55
6 j.polski j.fr./j.niem. w.f. przyroda w.f. 13:15 - 14:00
7 j.angielski przyroda przyroda religia w.f. 14:05 - 14:50

 


Klasa 6 (szkoła podstawowa)

2017 / 2018

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 j.polski matematyka j.polski muzyka godz.wych. 8:30 - 9:15
2 j.polski mat/z.komp konwersacje matematyka przyroda 9:25 - 10:10
3 j.angielski z.komp/mat plastyka matematyka j.polski 10:20 - 11:05
4 historia j.fr./j.niem. matematyka j.polski religia 11:15 - 12:00
5 religia j.angielski w.f. j.angielski j.angielski 12:10 - 12:55
6 j.angielski przyroda w.f. historia w.f. 13:15 - 14:00
7 matematyka j.polski j.fr./j.niem. przyroda w.f. 14:10 - 14:55

Klasa 7o (szkoła podstawowa)

2017 / 2018

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1  geografia biologia  w.f.  matematyka godz. wych. 8:30 - 9:15
2 fizyka  matematyka  w.f. j.polski  religia 9:25 - 10:10
3  religia  j.polski konwersacje fizyka  biologia 10:20 - 11:05
4 matematyka j.angielski j.polski  j.polski  historia 11:15 - 12:00
5 j.polski  j.fr. / j.niem.  j.angielski historia  geografia 12:10 - 12:55
6  j.angielski  chemia  j.fr. / j.niem. j.angielski  mat./inf. 13:15 - 14:00
7  w.f. plastyka  chemia  muzyka inf./mat. 14:10 - 14:55
8 w.f.         15:00 - 15:45

 


Klasa 7p (szkoła podstawowa)

2017 / 2018

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 konwersacje matematyka w.f. geografia godz. wych. 8:30 - 9:15
2 geografia plastyka w.f. mat. / inf. muzyka 9:25 - 10:10
3 fizyka j.fr. / j.niem. j.polski inf. / mat. j.angielski 10:20 - 11:05
4 j.polski biologia biologia fizyka chemia 11:15 - 12:00
5 matematyka historia j.fr. / j.niem. j.angielski religia 12:10 - 12:55
6 religia j.angielski matematyka j.polski historia 13:15 - 14:00
7 w.f. j.polski j.angielski chemia j.polski 14:10 - 14:55
8 w.f.         15:00 - 15:45

Uczestniczymy
w programach: