KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Patryk Bodnar - przewodniczący

Maja Koper

Hania Żurek

Uczestniczymy
w programach: