Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - dokumentacja
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

dokumenty świetlicowe

Zgłoszenie dziecka do świetlicy 2017 / 2018

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2017/2018

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Jednodniowe upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2017/2018

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Uczestniczymy
w programach: