KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Lp. TEMAT PROJEKTU OPIEKUN
1. Stosunki polsko-krzyżackie na przestrzeni dziejów. mgr Agnieszka Tokarz
2. Samochód dla ludu, czyli historia Volkswagena. mgr Sabina Samol
3. Wybrane problemy współczesnego świata. mgr Michał Ciepły
4. Dzień liczby Pi. mgr Urszula Budzyńska
5. Sztuka wokół nas – street art. mgr Małgorzata Gwiazdonik
6. Konstytucja – ustawa zasadnicza. Historie konstytucji w Polsce. mgr Agnieszka Tokarz
7. Laboratorium kosmetyczne. dr Aleksandra Tyl
8. Polonia francuska w Saint-Etienne. mgr Danuta Miechowska-Samel
9. Czy wiesz, co jesz?  O zawartości składników odżywczych w wybranych produktach. mgr Małgorzata Jóźwiak
10. Food in the USA. mgr Dorota Juszczyk
11. Historia gwiazdek Michelin’a. mgr Danuta Miechowska-Samel
12. Metody szyfrowania i kodowania – historia i zastosowanie. mgr Agnieszka Gawor
13.  Unie polsko-litewskie za panowania Jagiellonów. mgr Agnieszka Tokarz
14. Wpływy francuskie na dworze króla Jana III Sobieskiego. mgr Agnieszka Tokarz
15. Zasady zdrowego odżywiania. mgr Paweł Łebek

 

Uczestniczymy
w programach: