KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

LISTA FINALISTÓW

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA WIERSZ PRAWDZIWY „ILE WAŻY SŁOWO?” 

________________________________________________________________________

 SZKOŁY PODSTAWOWE

 1. Zofia Gazda – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Rybniku
 2. Kinga Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach
 3. Kacper Miriuk – Szkoła Podstawowa nr 41 w Warszawie
 4. Oliwia Walas – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej
 5. Bartosz Kucharewicz – Katolicka Szkoła Podstawowa SRK AK w Katowicach
 6. Zuzanna Filinger –   Katolicka Szkoła Podstawowa SRK AK w Katowicach
 7. Sylwia Dziwoki –  Katolicka Szkoła Podstawowa SRK AK w Katowicach 

GIMNAZJA 

 1. Zuzanna Borek – Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie
 2. Dorota Kołodziej – Gimnazjum nr 3 w Zabrzu
 3. Marek Kaszyca – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu
 4. Szymon Wróbel – II Katolickie Gimnazjum SRK AK w Katowicach
 5. Jagoda Zimała – Gimnazjum nr 3 w Zabrzu
 6. Anna Pietrzak – Gimnazjum nr 1 w Lublinie
 7. Paulina Patyk – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

 1. Elżbieta Zamorowska – Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku
 2. Joanna Raczkowska – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
 3. Patrycja Pączek – VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
 4. Joanna Kałmuk – X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

 

Uczestniczymy
w programach: