KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Wyniki egzaminów
przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Uczestniczymy
w programach: